Potulky mestom Kežmarok

Dátum: 7.6.2022 Autor: ZŠ Lipová 13

Dňa 26.5. sa žiaci VI. A a VI. B zúčastnili exkurzno – poznávacieho zájazdu do Kežmarku. Navštívili niekoľko kultúrnych pamiatok - Lyceálnu knižnicu v budove evanjelického lýcea, ktorá je najväčšou školskou historickou  knižnicou v strednej Európe (knižnica má 150 000 zväzkov všetkých možných odborov i svetových jazykov), drevený artikulárny evanjelický kostol s prekrásnou výzdobou a organom, ktorý je zapísaný v zozname UNESCO, Nový evanjelický kostol ako i Kežmarský hrad. Priamy, živý kontakt s históriou umožnil žiakom prepojiť teoretické vedomosti s ich stvárnením v reálnom svete.

 


 

Partneri

Kontakt

Základná škola
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 442 62 41
Email: skola@zslipovasnv.sk

GPS: 48.9360504, 20.5636104