Výchovný poradca

Mgr. Martina Kocúrová
E-mail: m.kocurova@zslipovasnv.sk

Telefón: 053/442 62 41


Konzultačné hodiny:
V kabinete výchovnej poradkyne
utorok: od 12.40 do 13.25 hod.

Hlavný cieľ výchovného poradenstva:
Poskytovanie poradenských služieb v otázkach výchovného, vzdelávacieho, osobnostného a profesijného vývinu žiakov.

Poradenstvo pri profesijnej orientácii:

 • pre nevyhranených žiakov zabezpečovanie konzultácie s okresnou metodičkou pre voľbu povolania,
 • individuálne konzultácie so žiakmi a rodičmi,
 • využívanie programu „Voľba povolania“ a portálu „proskoly.cz“,
 • spolupráca s vedením školy, triednymi učiteľmi, ÚPSVaR v Spišskej Novej Vsi, CPPPaP v Spišskej Novej Vsi, strednými školami a lekármi,
 • poskytovanie informácií o možnostiach štúdia na stredných školách, o kritériách na prijímacie skúšky, o konaní „Dní otvorených dverí“,
 • organizácia rodičovského združenia pre rodičov žiakov deviateho ročníka,
 • poskytovanie konzultácií a pomoci pri rozhodovaní sa žiakov končiacich v nižších ročníkoch,
 • vypracovávanie stavu rozmiestňovania žiakov pre Školské výpočtové stredisko v Michalovciach,
 • konzultácie s triednymi učiteľmi,
 • administrácia súvisiaca s odoslaním prihlášok na stredné školy,
 • sledovanie úspešnosti prijímania na SŠ a v prípade neprijatia konzultačná pomoc rodičom a žiakom – poskytovanie informácií o vývoji voľných miest na stredných školách a možnostiach druhého kola prijímacích skúšok.

Výber strednej školy je dôležitý krok v živote mladého človeka. Kritérií, ako si vybrať najlepšie, je veľmi veľa. Nasledujúce stránky aspoň trochu pomôžu rodičom zorientovať sa v problematike a môžu pomôcť s výberom strednej školy pre ich dieťa.

 

 


 

Partneri

Kontakt

Základná škola
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 442 62 41
Email: skola@zslipovasnv.sk

GPS: 48.9360504, 20.5636104