Oznam pre rodičov

Dátum: 4.1.2023 Autor: ZŠ Lipová 13


Dňa 1.1.2023 nadobúda účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2022
o určení príspevkov v školách a školských zariadeniach.
• Príspevok v školskom klube detí sa zvyšuje na 12 eur na mesiac za dieťa
• Cena obeda pre prvý stupeň na 2,10 eur (1.50€ potraviny + 0,60€ režijné náklady), cena obeda pre druhý stupeň 2,30 eur (1,70€ potraviny + 0,60€ režijné náklady)

vedenie školy

 


 

Partneri

Kontakt

Základná škola
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 442 62 41
Email: skola@zslipovasnv.sk

GPS: 48.9360504, 20.5636104