Úspechy a ocenenia 2019/2020

Dátum: 30.6.2020

Alica Horbalová i - Bobor (KADET) Celosvetové kolo 1. miesto (ZŠ)
Martina Vaľušová i - Bobor (KADET) Celosvetové kolo 2. miesto (ZŠ)
Marek Holotňák i - Bobor (KADET) Celosvetové kolo 3. miesto (ZŠ)
Adrián Gurčík i - Bobor (BENJAMÍN) Celosvetové kolo 1. miesto (ZŠ)
Zuzana Hamborová i - Bobor (BENJAMÍN) Celosvetové kolo 2. miesto (ZŠ)
Adam Kolesár i - Bobor (BENJAMÍN) Celosvetové kolo 3. miesto (ZŠ)
Katarína Holečková i - Bobor (BOBRÍK) Celosvetové kolo 1. miesto (ZŠ)
Hana Vantušková i - Bobor (BOBRÍK) Celosvetové kolo 1. miesto (ZŠ)
Richard Hronček i - Bobor (BOBRÍK) Celosvetové kolo 2. miesto (ZŠ)
Alexandra Hadbavná Olympiáda z dejepisu Okresné kolo 1. miesto
Simon Stanko Olympiáda z dejepisu Okresné kolo 2. miesto
Bianca Čaplová Olympiáda z dejepisu Okresné kolo 2 miesto
Bianca Čaplová Olympiáda z geografie (kategória 6. - 7. ročník) Okresné kolo 1. miesto
Oliver Eliáš Olympiáda z geografie (kategória 6. - 7. ročník) Okresné kolo 4. miesto
Daniel Kukura Olympiáda z geografie (kategória 6. - 7. ročník) Okresné kolo úspešný riešiteľ
Lukáš Tomaščík Olympiáda z matematiky Okresné kolo úspešný riešiteľ
Mathias Rafael Petruška Olympiáda z matematiky Okresné kolo 2. miesto
Simon Stanko Technická olympiáda Okresné kolo 5. miesto
Šimon Uhrín Technická olympiáda Okresné kolo 5. miesto
Bianca Čaplová Technická olympiáda Okresné kolo 2. miesto
Lukáš Tomaščík Šaliansky Maťko (II. kategória) Školské kolo 1. miesto
Adam Filip Šaliansky Maťko (II. kategória) Školské kolo 2. miesto
Samuel Farkaš Šaliansky Maťko (II. kategória) Školské kolo 3. miesto
Olívia Medvecová Šaliansky Maťko (III. kategória) Školské kolo 1. miesto
Tamara Uhrínová Šaliansky Maťko (III. kategória) Školské kolo 2. miesto
Dalibor Choma Šaliansky Maťko (III. kategória) Školské kolo 3. miesto
Elena Rabatinová Šaliansky Maťko (I. kategória) Školské kolo 1. miesto
Ján Tomčovčík Šaliansky Maťko (I. kategória) Školské kolo 2. miesto
Zuzana Valenčíková Šaliansky Maťko (I. kategória) Školské kolo 3. miesto
Martina Vaľušová Olympiáda z chémie Školské kolo 1. miesto
Julius Kolesár Olympiáda z chémie Školské kolo 2. miesto
Olívia Ela Šmotková Olympiáda z chémie Školské kolo 3. miesto
Marek Holotňák Pytagoriáda (8. ročník) Školské kolo úspešný riešiteľ
Simon Stanko Pytagoriáda (8. ročník) Školské kolo úspešný riešiteľ
Bianca Čaplová Pytagoriáda (7. ročník) Školské kolo úspešný riešiteľ
Oliver Eliáš Pytagoriáda (6. ročník) Školské kolo úspešný riešiteľ
Daniel Kukura Pytagoriáda (6. ročník) Školské kolo úspešný riešiteľ
Jakub Hoang Pytagoriáda (5. ročník) Školské kolo úspešný riešiteľ
Katarína Holečková Pytagoriáda (5. ročník) Školské kolo úspešný riešiteľ
Lukáš Tomaščík Pytagoriáda (5. ročník) Školské kolo úspešný riešiteľ
Samuel Farkaš Pytagoriáda (4. ročník) Školské kolo úspešný riešiteľ
Katarína Pirháčová Pytagoriáda (4. ročník) Školské kolo úspešný riešiteľ
Šimon Turčanik Pytagoriáda (4. ročník) Školské kolo úspešný riešiteľ
Katarína Valenčíková Pytagoriáda (4. ročník) Školské kolo úspešný riešiteľ
Erik Engel Pytagoriáda (4. ročník) Školské kolo úspešný riešiteľ
Viktória Maniaková Pytagoriáda (4. ročník) Školské kolo úspešný riešiteľ
Martin Rychnavský Pytagoriáda (4. ročník) Školské kolo úspešný riešiteľ
Romana Rajčuľová Pytagoriáda (4. ročník) Školské kolo úspešný riešiteľ
Lucia Karácsonyová Pytagoriáda (4. ročník) Školské kolo úspešný riešiteľ
Marek Holotňák Olympiáda z geografie (kategória 8. - 9. ročník) Školské kolo 1. miesto
Laura Kešľáková Olympiáda z geografie (kategória 8. - 9. ročník) Školské kolo 2. miesto
Jakub Vlk Olympiáda z geografie (kategória 8. - 9. ročník) Školské kolo 3. miesto
Bianca Čaplová Olympiáda z geografie (kategória 6. - 7. ročník) Školské kolo 1. miesto
Oliver Eliáš Olympiáda z geografie (kategória 6. - 7. ročník) Školské kolo 2. miesto
Daniel Kukura Olympiáda z geografie (kategória 6. - 7. ročník) Školské kolo 3. miesto
Jakub Hoang Olympiáda z geografie (kategória 5. ročník) Školské kolo 1. miesto
Marko Čegiň Olympiáda z geografie (kategória 5. ročník) Školské kolo 2. miesto
Alex Michalek Olympiáda z geografie (kategória 5. ročník) Školské kolo 3. miesto
Olívia Medvecová Šaliansky Maťko (III. kategória) Školské kolo 1. miesto
Tamara Uhrínová Šaliansky Maťko (III. kategória) Školské kolo 2. miesto
Dalibor Choma Šaliansky Maťko (III. kategória) Školské kolo 3. miesto
Lukáš Tomaščík Šaliansky Maťko (II. kategória) Školské kolo 1. miesto
Adam Filip Šaliansky Maťko (II. kategória) Školské kolo 2. miesto
Samuel Farkaš Šaliansky Maťko (II. kategória) Školské kolo 3. miesto
Elena Rabatinová Šaliansky Maťko (I. kategória) Školské kolo 1. miesto
Ján Tomčovčík Šaliansky Maťko (I. kategória) Školské kolo 2. miesto
Zuzana Valenčíková Šaliansky Maťko (I. kategória) Školské kolo 3. miesto
Ondrej Mačutek Pytagoriáda (3. ročník) Domáce kolo úspešný riešiteľ
Samuel Fabíny Olympiáda z anglického jazyka (1A) Domáce kolo 3. miesto
Simon Stanko Olympiáda z anglického jazyka (1A) Domáce kolo úspešný riešiteľ
Jakub Vlk Olympiáda z geografie (kategória 8. - 9. ročník) Domáce kolo úspešný riešiteľ
Laura Kešeľáková Olympiáda z geografie (kategória 8. - 9. ročník) Domáce kolo úspešný riešiteľ

 

 


 

Partneri

Kontakt

Základná škola
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 442 62 41
Email: skola@zslipovasnv.sk

GPS: 48.9360504, 20.5636104