Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022

Dátum: 30.6.2022 Autor: ZŠ Lipová 13

Všetko má svoj koniec. Film, kniha, týždeň, rok... 

Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022  sa uskutočnilo 30.6.2021   v areáli základnej školy. 

Pán riaditeľ vyzdvihol žiakov, ktorí úspešne reprezentovali našu školu a dosiahli v tomto školskom roku vynikajúce výsledky. Poďakoval všetkým žiakom a učiteľom za vykonanú prácu.

Ocenení žiaci:
Za titul Školského majstra Slovenska v súťaži basketbalových zručností získali ocenenie títo žiaci:
Juliana Jasečková
Melanie Prokeinová
Miriam Bosciková
Alexandra Brejčáková
Maxim Šišov
Jakub Bukšár
Ondrej Mačutek
Adam Čurilla
Igor Pokuta
Filip Gonda
Tomáš Gonda
a kapitán družstva Matej Medvec

Cenu riaditeľa školy získali:
Bianca Čaplová - vynikajúca žiačka, ktorá dosiahla mimoriadne úspechy v matematických, geografických, dejepisných súťažiach a športových súťažiach. Počas celého štúdia mala výborný prospech a príkladné správanie.
Dalibor Choma - vyniká svojim vzorným správaním, počas celého štúdia dosahoval vynikajúce výsledky a reprezentoval našu školu v nejednej vedomostnej aj športovej súťaži.
Laura Litecká - úspešná plavkyňa, ktorá získala niekoľko ocenení v plaveckých súťažiach,  bola  veľmi úspešná aj v Súťaži Slávik Slovenska.
Mathias Rafael Petruška - úspešný športovec a žiak, ktorý vyniká v basketbale, atletike, ale má aj výborný prospech.

Mimoriadnu cenu za obrovské úspechy počas celého štúdia na základnej škole získala Bianca Čaplová:

  • 100% úspešnosť v Testovaní 9 z matematiky aj slovenského jazyka
  • 5-násobná víťazka okresného kola v Geografickej olympiáde
  • v tomto školskom roku jej patrí 3.miesto na Celoštátnom kole Geografickej olympiády
  • v matematike bola úspešná tiež niekoľkokrát, je víťazkou okresného kola v Matematickej olympiáde a Pytagoriáde
  • je úspešnou riešiteľkou celoštátneho kola v Pytagoriáde a získala aj 7.miesto na krajskom kole v Matematickej olympiáde
  • dobre jej to šlo aj v dejepise, počas posledných 4 rokov, získala v každom roku ocenenie medzi tromi najlepšími  v okresnom kole. 

V krátkom príhovore sa všetkým poďakoval aj primátor mesta Ing. Pavol Bečarik. Slávnosť sa ukončila rozlúčkou našich deviatakov. Pre našich absolventov  bol tento rok posledným na tejto škole. Poďakovali sa všetkým pedagógom za vedomosti, prístup a trpezlivosť, ktorú s nimi za tie roky mali. Po rozlúčke sa žiaci rozišli do tried, kde ich čakala celoročná výplata – vysvedčenie.

Všetkým žiakom, pedagógom a zamestnancom školy prajeme príjemný oddych, veľa slnečných dní počas prázdnin a dovolenky. Uvidíme sa opäť v septembri! 

https://www.facebook.com/mestosnv/

 


 

Partneri

Kontakt

Základná škola
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 442 62 41
Email: skola@zslipovasnv.sk

GPS: 48.9360504, 20.5636104