NOVÉ MULTIFUNKČNÉ IHRISKO JE OTVORENÉ

Dátum: 12.9.2022 Autor: ZŠ Lipová 13

Dnešný deň bude pre ZŠ na Lipovej ulici 13 pamätným dňom. Vízia nášho pána riaditeľa PaedDr. Ivana Kurillu sa dnes stala skutočnosťou. Slávnostne sme dnes otvorili naše multifunkčné ihrisko.

Získali sme miesto, kde bude prebiehať výučba hodín telesnej výchovy a pohybových hier, miesto, kde sa deti, mladí, budú môcť stretávať a plnohodnotne tráviť svoj čas, miesto, kde vezmú do ruky loptu a nie drogy.    

Ďakujeme všetkým, ktorí sa dnes pre nás tak slávnostnej chvíle zúčastnili a akýmkoľvek spôsobom prispeli k výstavbe ihriska.

Prajeme všetkým, no hlavne mladým športovcom, nech v našej škole zažijú radosť z hry, pocit úspechu i prehry, nech nadobudnuté hodnoty využijú pre dobro svoje i druhých.

My na facebooku školy.

My na facebooku mesta.

 


 

Partneri

Kontakt

Základná škola
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 442 62 41
Email: skola@zslipovasnv.sk

GPS: 48.9360504, 20.5636104