iBobor

Dátum: 15.11.2022 Autor: ZŠ Lipová 13

Po 16.-krát sa aj naši žiaci zapojili do celoslovenskej informatickej súťaže iBobor, v ktorej nejde o vedomosti, ale o logické postupy a logické  myslenie. V mesiaci november prebehlo online kolo, ktorého sa tento rok  zúčastnilo 120 žiakov našej školy.

Úspešní riešitelia:

KATEGÓRIA DROBEC:
Natália Živčáková - 3.A - 72 bodov (percentil 99,01)
Sabina Strache - 3.A - 52 bodov (percentil 87,65)
Diana Herichová - 3.C - 48 bodov (percentil 82,64)

KATEGÓRIA BOBRÍK:
Juraj Kocúr - 5.B - 80 bodov (percentil 95,65)
Aneta Šargová - 4.B - 72 bodov (percentil 91,37)
Dárius Kyseľ - 4.B - 68 bodov (percentil 87,6)

KATEGÓRIA BENJAMÍN:
Maniaková Viktória - 7.A - 53,33 bodov (percentil 88,57)

KATEGÓRIA KATED:
Mathias Rafael Petruška - 8.A - 68 bodov (percentil 91,65)
Salome Bočkayová - 8.B - 66,66 bodov (percentil 90,02)
Jakub Hoang - 8.B - 66,66 bodov (percentil 90,02)
Dominik Antoš - 8.A - 53,33 (percentil 67,98)
Natália Čurillová - 9.B - 51,99 (percentil 65,05)

Strdečne blahoželáme!

 

 

 


 

Partneri

Kontakt

Základná škola
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 442 62 41
Email: skola@zslipovasnv.sk

GPS: 48.9360504, 20.5636104