Zápis prváčikov

Dátum: 15.3.2023 Autor: ZŠ Lipová 13

Riaditeľstvo Základnej školy, Lipová 13 v Spišskej Novej Vsi oznamuje rodičom, že zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2023/2024 sa uskutoční v dňoch  od 3. – 5. apríla a od 12. - 13. apríla 2023 v čase od 7.00 – 17.00 hodiny v budove školy

Zápisu sa zúčastnia obaja zákonní zástupcovia spolu s  dieťaťom. Pri zápise je potrebné predložiť občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.

Na zápis môžete prísť s predvyplnenou prihláškou, ktorá bude prístupná na webe školy od 3.apríla do 13. apríla 2023:

 

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA

 

  • Ak  zákonný zástupca nemá túto možnosť, prihlášku vyplní počas zápisu  pri osobnej účasti v škole. 
  • V prípade, ak to nie je možné - zápisu sa zúčastní iba jeden zákonný zástupca a predloží   Písomné vyhlásenie,  že sa obaja dohodli na tom, že všetky písomnosti týkajúce sa prijímania dieťaťa na základné vzdelávanie bude podpisovať len jeden z nich.

Zápisu sa musí zúčastniť aj dieťa, ktoré malo v minulom školskom roku vydané Rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole (v minulosti odklad povinnej školskej dochádzky).

Školský obvod (ulice):

Lipová, Gaštanová, Topoľová, Brezová, Dubová, Vyšný Hámor, Kamenný obrázok, Hájik, Javorová, Agátová, Sadová, Tepličská cesta, Pod Tepličkou

Ferčekovce – Čergovská, Detvianska, Dunajská, Gemerská, Inovecká, Karpatská, Kysucká, Laborecká, Liptovská, Magurská, Muráňska, Nitrianska, Oravská, Pieninská, Podunajská, Pohronská, Považská, Predná Huta, Rajecká, Spišská, Šarišská, Trenčianska, Turčianska, Zemplínska, Trnavská, Tatranská

 


Prílohy

Súbor/Príloha Typ Veľkosť
Písomné vyhlásenie PDF 149,79 kB
 

Partneri

Kontakt

Základná škola
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 442 62 41
Email: skola@zslipovasnv.sk

GPS: 48.9360504, 20.5636104