HUDBA HROU

Dátum: 16.3.2023 Autor: ZŠ Lipová 13

Príznačný názov podujatia, ktorého sa 15.3.2023 zúčastnili naši prváci na pozvanie MŠ Lipka v Spišskej Novej Vsi. Dopoludním nás sprevádzala pani učiteľka Mgr. Andrea Novotná spolu s detskou postavičkou Adamkom.

A čo milé, zaujímavé a podnetné nás čakalo?

Hudobné hádanky, kráľovstvo Materialovo  - využitie jednoduchých hudobných nástrojov vyrobených z rôznych materiálov, rozvíjajúce u detí zmysel pre rytmus, koordináciu jemných pohybov a hudobné cítenie ako také.

Pomocou farebných hudobných valcov a schémy zahrali stupnicu, aj známu pieseň. Vnímanie tónov, rytmu a melódie tak prebehlo formou zábavnej zvukovej hry.

Po príjemnom občerstvení nasledovala hudobno-pohybová hra Kolotoč – deti vnímali zvuky v piesni a podľa nich určovali dopravný prostriedok, ktorý napodobňovali pohybmi a gestami.

Škôlkari si spolu s prvákmi zatancovali, vyjadrovali svoje pocity z prežitého dňa a získali štvorlístok pre šťastie, ako aj sladké potešenie – lízanku.

Od našich prvákov dostali lego náramky vyrobené pre túto príležitosť.

Ďakujeme pani učiteľkám, pani riaditeľke a detičkám MŠ za príjemne strávene dopoludnie plné hier, zábavy a tvorivých nápadov.

VIDEO - HUDBA HROU

 


 

Partneri

Kontakt

Základná škola
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 442 62 41
Email: skola@zslipovasnv.sk

GPS: 48.9360504, 20.5636104