Medzinárodný deň školských knižníc

Dátum: 7.11.2023 Autor: ZŠ Lipová 13

„Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“, ktoré sa tento rok na našej škole nieslo pod názvom „Výnimočnosť nájdeš v každej knihe“, opäť prinieslo deň plný zážitkov, v ktorom sa deťom pripomenula dôležitosť a zaujímavosť školskej knižnice.

Na prvom stupni žiaci vo všetkých ročníkoch výnimočnosť hľadali v knihe - encyklopédii, z ktorej umelecký zážitok mať nebudeme, ale je knihou dôležitou, keďže pri jej čítaní, či študovaní, získavame množstvo informácií a vedomostí. Výnimočnosť našli aj v ľudových tradíciách, pretože prostredníctvom spišského nárečia vytvárali práve spomenutú knihu, v ktorej nájdete slová ako špiglo, cverna či muhengi, ale sa aj dozviete, že Ivan Bella „jak perši zos Slovenska lecel do vesmiru“ a „princezna co še pichne o vreceno a zašpi na sto roki“ je Šípková Ruženka.  Žiaci sa zahrali, zdramatizovali, vypožičiavanie kníh v školskej knižnici. Pomocou brainstormingu sa mohli vyjadriť, čo všetko ich napadne pri slovách školská knižnica alebo spišské nárečie.

Cieľom na 2. stupni bolo vzbudiť u žiakov záujem o čítanie prózy, aby čítanie podnietilo v nich záujem o literatúru, aby siahli po knihe aj mimo školských lavíc a namiesto surfovania po internete a hrania hier, našli v knihách svoj pokoj a odniesli si čitateľský zážitok. Vzorom pre žiakov nemusí byť len influencer, ale práve knižný hrdina, ktorý zdoláva rôzne životné prekážky a stáva sa silnejší a ľudskejší. Práve vďaka nim môže každý čitateľ zistiť, že v živote sa bude stretávať aj s ťažkými situáciami, ale napriek tomu ich dokáže zdolať. V našej školskej knižnici si žiaci vybrali zaujímavé knihy – Pipi Dlhá pančucha, Kamoš obor, Robinson Crusoe, Jakubko, Anna zo Zeleného domu, v ktorých sa hlavný hrdina musí popasovať s rôznymi životnými situáciami. Vybraný úryvok, resp. kapitolu z knihy, si v knižnici spoločne prečítali. Následne tvorili a kreslili hlavného predstaviteľa danej knihy. Citát na plagátoch im pripomína, že aj oni môžu byť výnimoční.  Tak hor sa do hľadania výnimočnosti ďalších hlavných hrdinov!

 


 

Partneri

Kontakt

Základná škola
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 442 62 41
Email: skola@zslipovasnv.sk

GPS: 48.9360504, 20.5636104