Lipka je aktívna škola!

Dátum: 5.12.2023 Autor: ZŠ Lipová 13

Aktívna škola je koncept Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ktorý predstavuje komplexný prístup k pohybovým aktivitám na školách, ktoré realizuje škola pred, počas alebo po skončení vyučovania. Podstatou konceptu je pristupovať ku všetkým pohybovým a športovým aktivitám na škole ako k súboru príležitostí, ktoré reprezentujú časti Aktívnej školy.

NAŠE SKÓRE JE 64!

3 hodiny telesnej výchovy týždenne v triedach
Testovanie pohybových zručností
Športové súťaže
Športové krúžky
Projekt: MODULY
Aktívne trávenie veľkej prestávky
Aktívne trávenie času v ŠKD
Športové celodenné podujatia
A mnohé iné aktívne činnosti

Mapa: Kde nájdete Aktívne školy

 


 

Partneri

Kontakt

Základná škola
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 442 62 41
Email: skola@zslipovasnv.sk

GPS: 48.9360504, 20.5636104