Život v lese

Dátum: 30.1.2024 Autor: ZŠ Lipová 13

     Piataci na hodinách biológie spoznávajú lesný ekosystém a život v lese. Svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri poznávaní lesa využili na besede s pracovníkom NP Slovenský raj Matejom Pisarčíkom, ktorý sa s deťmi podelil o zaujímavé zážitky z prírody. Previedol ich  cez lesné  a kríkové porasty, spoznávali v aktivitách ihličnaté aj listnaté stromy a kríky, Mali možnosť prezrieť si púčiky stromov, plody,  semená ihličnatých a listnatých stromov. V druhej časti putovania lesom spoznávali lesné zvieratá nielen očami, ale aj sluchom a pozorovali aj trvalé preparáty kuny a ranostaja. Poťažkali si parohy jeleňa, videli lebku bobra a aj to akú prácu vie odviesť bobor v prírode na kmeni stromu. Cez zvuky vtákov a cicavcov poznávali jednotlivé lesné zvieratá. Videá zachytené fotopascami lesníkov, ktorými monitorujú Slovenský raj, nás pobavili, nakoľko videli sme medvede, rysa, vlkov a iné lesné zvieratá. Naši piataci sa aktívne zapájali do diskusie formou dobre kladených otázok. Veríme, že takto ladené hodiny biológie sú zmysluplne stráveným časom. Poďakovanie patrí aj správe NP Slovenský raj a Matejovi Pisarčíkovi, ktorý je ochotný prísť k nám do školy a vždy prinesie so sebou veľké množstvo zaujímavých prírodnín.

 


 

Partneri

Kontakt

Základná škola
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 442 62 41
Email: skola@zslipovasnv.sk

GPS: 48.9360504, 20.5636104