Lipka začne učiť po novom!

Dátum: 4.4.2024 Autor: ZŠ Lipová 13

ROZHODLI SME SA SPRÁVNE!

Naša škola je od školského roka 2024/2025 zapojená do overovania a postupného zavádzania kurikulárnej reformy na Slovensku.

Už v tomto školskom roku sme sa pustili do práce, začali sa vzdelávať a pripravovať na budúci školský rok. Naším cieľom je viesť Lipku ako školu hodnú 21. storočia. Uvedomujeme si potrebu zmeny systému vzdelávania, hodnotenia žiakov. Z tohto dôvodu kolegovia absolvujú vzdelávania zamerané na bádateľské metódy, podporu kritického myslenia u žiakov, rozvoj pozitívnych ľudských vzťahov, metódy zamerané na individuálne potreby žiakov a mnohé iné. Kolegovia nebudú odovzdávať hotové informácie ale vytvárať situácie, pri ktorých žiaci môžu informácie konfrontovať s reálnou skúsenosťou.

Kolegovia sa vzdelávajú a využívajú mentoring v spolupráci s RCPÚ a NIVAMOM.

V našom kolektíve platí:

UČÍME SA SPOLU, UČÍME SA NAVZÁJOM!

 

 

 


 

Partneri

Kontakt

Základná škola
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 442 62 41
Email: skola@zslipovasnv.sk

GPS: 48.9360504, 20.5636104