Aktuality

7.6.2022

Potulky mestom Kežmarok

„ Nie je hanbou nič nevedieť, hanbou je nechcieť sa nič naučiť.“
Seneca

6.6.2022

Matematický klokan 2022

Matematická súťaž

6.6.2022

Dejepisná exkurzia

„Ešte nikdy neexistovala dobrá vojna alebo zlý mier.“
Benjamin Franklin

6.6.2022

Mesto plné detí

Radničné námestie ožilo farbami, detskou radosťou a smiechom.

6.6.2022

Večerný beh mestom

Naše úspechy

2.6.2022

Prechádzky pamiatkami mesta

„História je svedkom doby, dňom pravdy, životom pamiatky, majstrom života a hlásateľom uplynulých čias.“
Marcus Tullius Cicero

1.6.2022

MDD na Lipovej

„Deti sú neskutočne dôležité. Oni sú budúcnosťou sveta.“ – Elton John

1.6.2022

Návšteva planetária v Košiciach

Prostredníctvom tejto exkurzie si naši žiaci prehĺbili a obohatili svoje vedomosti získané na hodinách prírodovedy.

1.6.2022

Tisícročná kaplnka

Prváci na potulkách

25.5.2022

Celoštátne kolo GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

„Úprimné, srdečné nadšenie je jedným z najúčinnejších faktorov úspechu.“
Dale Carnegie

24.5.2022

Projekt – Moduly „Tenis do škôl“

Netradičné hodiny telesnej výchovy a pohybových hier

 

Partneri

Kontakt

Základná škola
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 442 62 41
Email: skola@zslipovasnv.sk

GPS: 48.9360504, 20.5636104