Lipkoviny 2014/15 #4

Dátum: 1.6.2015

Milí mladí priatelia, mnohí ľudia si stále myslia, že za peniaze si môžu kúpiť všetko. Ktosi však povedal: „ Za peniaze si môžeš kúpiť dom, ale nie domov. Posteľ, ale nie spánok. Jedlo, ale nie chuť. Lieky, ale nie zdravie. Knihy, ale nie múdrosť.“

Vedomosti sú na nezaplatenie a majú obrovskú výhodu oproti peniazom. Nikto vám ich nikdy nevezme. A aj vedomostiam môžete v budúcnosti vďačiť za to, kým sa stanete.

Zostávajúci čas, ktorý nás delí od záverečnej klasifikácie, je potrebné využiť na to, aby ste našli dosť síl a odvahy popasovať sa so všetkými problémami a začali sa zodpovedne venovať školským poHvinnostiam a učeniu, čo sa odrazí na známkach na vysvedčení a určite mnohým z Vás vyčarí úsmev na tvári a pocit z dobre vykonanej práce.

V čase bilancovania práce nastáva aj čas obzrieť sa na tých, s ktorými denno-denne kráčame do školy, a to sú učitelia. Každý deň sa spolu učíme. Aj učiteľ sa musí učiť a oveľa častejšie je skúšaný, lebo žiaci sú odrazom jeho práce. Jeho povolanie je ťažké, ale záslužné. Málokto si uvedomuje, že práca učiteľa sa nekončí zazvonením. Nosí si svoju prácu domov, píše si prípravy, opravuje žiacke práce, venuje sa plánovaniu a realizácii toho, čo chce s Vami, žiakmi, dosiahnuť. Preto som presvedčená, že zVášho úprimného či nezbedného pohľadu, z Vašich úst a z rozžiarených očiek, úprimných srdiečok kažH dého žiaka našej školy počnúc prvákmi, štvrtákmi, piatakmi a končiac deviatakmi zaznie a bude úprimné vyslovené to najkrajšie slovo, ktoré v záverečný deň školského roka možno povedať Vašim učiteľom a vychovávateľom - ďakujem Ti pani učiteľka, pani vychovávateľka. Ďakujem za to, že mi rozdávaš svoju múdrosť, vedomosti, lásku, dobro, ľudskosť a že si človekom, ktorý má vie vždy pochopiť a že si ma naučil kráčať po ceste života.

Verím, že to úprimné ďakujem bude patriť aj Vašim rodičom, lebo vychovať dobrého a čestného človeka je naozaj ťažké a iba rodič vie, koľko námahy a odriekania to stojí.

Úprimne sa chcem poďakovať celému pedagogickému zboru, ktorému vďačím za ochotu, obetavosť a trpezlivosť, s akou pristupuje k práci počas celého školského roka.

V našej škole sa nielen učíme, ale prežívame aj pekné a nezabudnuteľné okamihy. Krásne zážitky z tried, prestávok, exkurzií, vychádzok, pobytov a škôl v prírode, školských výletov, podujatí, ale i chvíle napätia pri skúšaní, písaní previerok, spomienky na učiteľov, vychovávateľky zanechávajú v duši Vás, žiakov, pečať na celý život.

Škola sa zapojila do rôznych aktivít kultúrnych, recitačných, turistických, ekologických, biologický, informatických. V súťažiach sme dosiahli naozaj krásne úspechy. Úspešní sme boli vo florbale, atletike, pla-veckej štafete, bowlingu, mestskej športovej olympiáde pre 1. - 4. ročník. V basketbal chlapcov, sme sa stali víťazmi okresného a krajského kola a verím, že uspejeme aj na majstrovstvách Slovenska.

4 Lipkoviny 4 Školský časopis 2014/2015; Základná škola, Lipová 13, Spišská Nová VesV tomto školskom roku sa nám darilo aj vo vedomostných olympiádach z matematiky, Pytagoriá- dy, v technickej olympiáde, zoológii, dejepise, geografii, fyzike, biológii, v olympiáde slovenského jaH zyka, kde sa nám taktiež podarilo získať veľmi pekné ocenenia. Toto všetko by nebolo bez Vás, milí žiaci, či bez obetavej prípravy učiteľov, ktorí neraz venovali svoj voľný čas na to, aby vás čo najlepšie pripravili na reprezentáciu školy. A ako vidieť, prinieslo to ovocie v podobe diplomov a ocenení na úrovH ni okresu či kraja, ba aj celoslovenského.

Nedá mi nespomenúť aj výsledky žiakov v Testovaní 9 - 2015, kde naši žiaci v matematike dosiahli 65,16% - nú priemernú percentuálnu úspešnosť, čo predstavuje o 12,48% viac, ako je celoslovenský priemer. V slovenskom jazyku sme dosiahli 70,43% - nú priemernú percentuálnu úspešnosť, čo predstavuje o 7,85%,viac ako je celoslovenský priemer.

Úspešnosť 100% dosiahli títo žiaci: v MAT - Denisa Kočišová, Dávid Olšavský z 9. B a v SJL - Alexan-dra Geletová. Krôčik od 100% - ného úspechu z matematiky delil aj žiakov Katarínu Gardošíkovú, Alexandru Geletovú a Petra Zdraveckého (95% - ná úspešnosť) z 9. B triedy. Zo slovenského jazyka mali 92% - nú úspešnosť Peter Zdravecký, Janka Sanetriková, Matúš Fecko, Ema Gromovská a Denisa Kočišová z 9.B triedy, ako aj Pavlína Pronská z 9. A triedy.

V závere mi dovoľte poďakovať sa všetkým tým, ktorí urobili našu školu krásnym a úspešným miestom na svete, do ktorého sa oplatí po prázdninách vrátiť.

Milí kolegovia pedagógovia, zamestnanci školy, milí žiaci, prajem Vám, aby sme si počas prázdnin a dovoleniek oddýchli, užili si svoje rodiny, priateľov, spoznali nepoznané nové miesta našej nádhernej planéty či nových ľudí, ale aby sme si prečítali i dobrú knihu a siahli aj po poznaní, a tak prišli späť usmiati a plní elánu vykročili v septembri v ústrety novému školskému roku.

Pekné prázdniny všetkým!

Mgr. Zlatuša Habasová,
Vaša riaditeľka

 

 


Prílohy

Súbor/Príloha Typ Veľkosť
Lipkoviny 2014/15 #4 PDF 13,17 MB
 

Partneri

Kontakt

Základná škola
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 442 62 41
Email: skola@zslipovasnv.sk

GPS: 48.9360504, 20.5636104